Ajuntament del Catllar

El CatllarEl Catllar

Agenda

BORSA DE TREBALL PER PROVEIR PLACES DEL SERVEI DE VIGILANT I/O AGUTZIL

Divendres, 30 Juny del 2017

1- Anunci

(Publicat al DOGC núm. 7339 de 29-03-2017 i al BOP núm. 64 de 31-03-2017)

2- Bases

3- Modificació Bases Prova Física

(Publicat al DOGC núm. 7372 de 18-05-2017 i al BOP núm. 94 de 17-05-2017)

 4- Anunci admesos i exclosos

5- Modificació membres del tribunal

6- Resolució admesos i exclosos definitus 

7- Anunci resultats prova català i dates examen psicotècnic i entrevista

8- Anunci resultats prova psicotècnica i data prova de coneixements i prova pràctica

 

Ajuntament del Catllar
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Tel. 977 653 101 Fax 977 653 108