Ajuntament del Catllar

El CatllarEl Catllar

Corporació municipal

La composició de la corporació és la següent:

Alcalde, regidor de Turisme i Promoció Econòmica i Participació Ciutadana.

Il.lm Sr. Joan Morlà i Mensa

Regidor d'Urbanisme, Governació i Medi Ambient.

Sr. Joan Díaz i Rull

Regidora de Salut, Benestar i Família.

Sra. Teresa Maria Canela i Armengol

Regidor d'Hisenda, Noves tecnologies i afers veïnals.

Sr. Carles Guillen i Montserrat

Regidora d'Ensenyament i Esports.

Sra. Maria Goretti Gatell i Anglès

Regidor de Joventut i Festes.

Sr. Ilé Gomis i Quintero

Regidor de Cultura i Personal.

Sr. Marcelo Javier Tarantino

Regidor.

Sr. Antonio López i López

Regidora.

Sra. Montserrat Inglès i Novell

Regidor.

Sr. Carlos Àlvarez i Molina

Regidora.

Sra. Eva Zafra i Agea 

Ajuntament del Catllar
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Tel. 977 653 101 Fax 977 653 108