Ajuntament del Catllar

El CatllarEl Catllar

Corporació municipal

La composició de la corporació és la següent:

Alcalde, regidor de Governació, Turisme, Promoció Econòmica

i Participació Ciutadana.

Il.lm Sr. Joan Morlà i Mensa

Regidor d'Urbanisme, Medi Ambient i Patrimoni.

Sr. Joan Díaz i Rull

Regidor de Espai públic i serveis i Civisme i cooperació.

Sr. Francesc Virgili i Güell

Regidor d'Hisenda, Noves tecnologies i Afers veïnals.

Sr. Carles Guillen i Montserrat

Regidora d'Ensenyament, Esports, Salut, i Benestar i família.

Sra. Maria Goretti Gatell i Anglès

Regidor de Joventut i Festes.

Sr. Ilé Gomis i Quintero

Regidor de Cultura i Personal.

Sr. Marcelo Javier Tarantino

Regidor.

Sr. Antonio López i López

Regidora.

Sra. Montserrat Inglès i Novell

Regidor.

Sr. Carlos Àlvarez i Molina

Regidora.

Sra. Eva Zafra i Agea 

Ajuntament del Catllar
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Tel. 977 653 101 Fax 977 653 108