Ajuntament del Catllar

El CatllarEl Catllar

Allotjament

Molí de Cortadas - Molí de Fortuny PT-000053

Dilluns, 01 Novembre del 2010

Responsable: Sra. Mercè Cortadas

Adreça: Edifici Molí de Cortadas - Ctra. de la Riera - 43764 El Catllar

Tel. de contacte: 977655317

Correu electrònic: molicortadas@telefonica.net

Web: http://www.molicortadas.com

 

Ajuntament del Catllar
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Tel. 977 653 101 Fax 977 653 108