Ajuntament del Catllar

El CatllarEl Catllar

Perfil del contractant

Anunci d'adjudicació del contracte administratiu de l'obra "Pas cobert a l'edifici de les Escoles Velles”

Dissabte, 08 Agost del 2015

 

Adjudicació del contracte administratiu de l'obra "Pas cobert a l'edifici de les Escoles Velles”

Dilluns, 04 Maig del 2015

Veure l'anunci de la licitació

Veure  el plec de clàusules administratives

Veure amidaments i pressupost

Veure Plànols

Ajuntament del Catllar
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Tel. 977 653 101 Fax 977 653 108