Ajuntament del Catllar

El CatllarEl Catllar

Subvencions

Programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal (curs 2016-2017)

Divendres, 16 Març del 2018

Subvenció atorgada

Ajuntament del Catllar
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Tel. 977 653 101 Fax 977 653 108